FLEBO Specjalistyczne Centrum Medyczne

Anatomia

 Drzeworyt wykonany przez niemieckiego artystę Josta de Negkera około 1530 roku.

Drzeworyt wykonany przez niemieckiego artystę Josta de Negkera około 1530 roku.

Układ krążenia kończyny dolnej składa się z tętnic prowadzących krew od serca do tkanek oraz żył odprowadzających krew do serca. Układy te łączą się w tkankach siecią drobnych naczyń stanowiących mikrokrążenie. W obrębie tej sieci dochodzi do wymiany w tkankach tlenu i substancji odżywczych na produkty przemiany materii min. dwutlenek węgla. Prawidłowa wymiana zapewnia odpowiednie utlenowanie i odżywianie tkanek.

Krążenie żylne w kończynie dolnej odbywa się za pomocą dwóch układów: powierzchownego i głębokiego połączonych ze sobą żyłami przeszywającymi.

Układem głębokim płynie około 90% krwi żylnej natomiast układem powierzchownym powraca do serca jedynie 10% krwi. żyły głębokie towarzyszą biegnącym pod powięzią głównym naczyniom tętniczym, żyły powierzchowne położone są między powięzią mięśniową a skórą.

Układ powierzchowny

Układ powierzchowny rozpoczyna się na stopie łukiem grzbietowym i podeszwowym.

Łuk grzbietowy tworzy żyłę brzeżną przyśrodkową i boczną. żyła boczna biegnie na tylną powierzchnię łydki tworząc żyłę odstrzałkową. Naczynie to zbiera krew z żył powierzchownych tylnej powierzchni łydki i uchodzi najczęściej do układu głębokiego (żyły podkolanowej) w okolicy dołu podkolanowego.

Przedłużeniem żyły przyśrodkowej jest żyła odpiszczelowa biegnąca na przyśrodkowej powierzchni łydki i uda, uchodząca w okolicy pachwiny do żyły udowej.

Oba główne pnie powierzchowne zbierają krew z licznych pobocznic oplatających całą kończynę i to właśnie te naczynia poszerzając się tworzą żylaki kończyn dolnych.

Jarosław Rosochacki

Niniejsza strona ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie informacje na niej zawarte mają charakter jedynie poglądowy. Zakres
koniecznych badań, wyników ew. operacji itp. może się różnić od podanych ze względów na poszczególne osoby. Informacje
potwierdzone można uzyskać jedynie po odbyciu indywidualnej konsultacji lekarskiej.


Zastrzeżenia prawne